Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

How this world keeps spinning, around.

It's your punishment, you know. Missing you, remembering you - but only when I'm sad.
Nobody wants that. It's kind of a fair punishment, I guess. For both of us. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου