Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

-


It's funny how we admire people who hold onto unfulfilled loves until the end of their lives, read their poems, sigh with their tragedies, fall in love with their courage - but when it comes to ourselves or our friends, we create an essential need to LET GO as if there is nothing more wrong in the world than... 

You know, keep loving.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου